Jeg er med i noen ex-pat grupper på facebook, dette er da grupper for og med nordmenn i utlendighet. Det er studenter tilknyttet store universitet rundt om i verden, det er arbeidsfolk som har flyttet ut for noen år for å gjøre en jobb, og det er pensjonister og uføre som har slått seg ned på sydligere breddegrader. Takket være EØS og div skatteavtaler er det nå fullt mulig for giktbrudne uføre og psoriasispasienter og faktisk kunne fungere i et varmere klima. Dette er noe jeg gleder meg over! Jeg synes det er fantastisk at gikta di blir såpass bra i f.eks. Spania at du har et liv. Ikke bare en eksistens – men et liv! Et liv som ikke blir i nevneverdig grad begrenset av en helsetilstand du slettes ikke kan noe for.

Man har også pensjonister som ikke feiler noe som helst, men som rett og slett bare trives under Sydens sol, hvor de spiser oliven, og koser seg på golfbanen. De har muligheten til å flytte sørover, eller langtidsferiere, og de får ta pensjonen med seg.  Intet gleder meg mer enn å se aktive, eldre mennesker som spretter rundt fra golfbanen til stranda, til marked, til middag med gode venner. Fantastisk! Og vel unt!

Men! Og det er jo alltid et men, er det ikke? Ikke alle har tatt en skikkelig vurdering av kostnader før de tar et aktivt valg og plumper uti Middelhavet med begge beina. Derfor spør jeg:

(Spania brukes her som eksempel, fordi det er her du finner den største Norske bosetningen utenfor Norge. Mine spørsmål gjelder selvsagt også deg som har bosatt deg eller langtidsferierer i andre land)

Du som klager din arme nød over den svake krona, budjetterte du ikke med valutasvingninger? Det er da soleklart at dersom man har inntekten i en valuta og utgiften i en annen – at man blir sårbar for valutasvingninger. Dersom du ikke har råd til å betale driftsutgiftene dine i Spania pga lav kronekurs – har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Du som tror du skal lære deg spansk ved å bruke Duo lingo, fordi Spanskkurs er så dyrt – tror du at du lærer nok til å kunne holde en samtale gående på spansk? Duo lingo er et kjekt lite verktøy, men for å lære språket må du gå på kurs – og du må praktisere språket. Dersom du ikke har råd til å lære deg språket i det landet du velger å bosette deg – har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Du som har bosatt deg i Spania, og ikke snakker nok Spansk til å kunne forholde deg til offentlige kontor, forventer du virkelig at Spanjolene skal komme løpende etter deg og gi deg oversetter-tjenester gratis? Jeg har sett nordmenn bruke dager på å spore opp en stakkars politimann som behersker nok engelsk til å ta imot anmeldelsen deres på engelsk – fremfor å legge noen tjuelapper i en skikkelig tolk.  Du som baserer utenlandsoppholdet ditt på gratistjenester – har du egentlig råd til å bo i Spania?

Hva om du blir syk? Alvorlig syk? Kreft? I slike situasjoner er det viktig at kommunikasjonen foregår uten misforståelser, og selv om du har bodd i Spania i 3 år er det nok heller tvilsomt at Spansken din er god nok til å takle en helsemessig kommunikasjon med onkologen, kirurgen og annet helsepersonell som er involvert i ditt helbred. Men å legge noen tjuelapper i en skikkelig tolk, nei det vegrer du deg for. Du tauer heller inn din norske venn som tross alt har bodd i Spania i hele 5 år, og som er akkurat like dårlig kvalifisert til translatørtjenester som deg selv. Gratis. Har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Du som langtidsferierer i Spania – uten gyldig reiseforsikring, fordi du har da Helfo-kortet, har du tenkt over hva som ligger i en reiseforsikring? Hva om du blir så syk at familien din vil ha deg hjem, er du forberedt på å betale båretransporten din selv?  Det er ikke billig! Enn om du legger inn årene, skal dine etterlatte plukke opp regningen og få liket ditt transportert hjem? Eller går du for den spanske løsningen? Hvem skal betale det? Og hva med ansvarsforsikringen som ligger i reiseforsikringen – har du løst det på annet vis? Hva om du skader annen manns eiendom – eller enda verre – hva om du skader en annen person? Er du forberedt på å plukke opp regninga? Du som ikke betaler det det koster å utvide reiseforsikringen din for hele utenlandsoppholdet – har du egentlig råd til å langtidsferiere i Spania?

Hva med brann? Du bor gjerne i ditt pensjonist-paradis uten røykvarslere, brannslukningsapparat og med faste gitter på rømningsveier.  Du synes det er både vanskelig og dyrt å finne brannslukningsapparat og røykvarslere. Dersom du ikke har råd til røykvarslere – har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Vi nordmenn har gjerne en høyere standard på innboet vårt enn den jevne Spanjol. Spanske innboforsikringer gjenspeiler det Spanske behovet for innboforsikring, hvilket betyr at Nordmenn ofte er kraftig underforsikret. For du forsikrer ikke den reelle verdien på innboet ditt. Det blir for dyrt. Så om huset ditt brenner ned og du må ut og handle alt nytt, så har du ikke råd til mer enn en brøkdel av det som gikk tapt. Si meg, når du ikke har råd til å forsikre innboet ditt skikkelig – har du egentlig råd til å bo i Spania?

Du skriker og bærer deg over høye strømpriser i Spania. Det er klart at dersom du skal opprettholde et norsk strømforbruk i et land med betydelig høyere strømpriser, da blir jo regningen deretter. Men om du ikke har råd til å kjøle ned huset ditt om sommeren og ikke råd til å varme det opp om vinteren – har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Du som velger å snike under radaren med lengre opphold enn loven tilsier, hvorfor forholder du deg ikke til lovverket? Er det fordi du er redd for å miste ung ufør tillegget – og andre tillegg til trygda di? Er du redd for å miste medlemskapet i folketrygden? Du vet at man kan søke om frivillig medlemskap der? Det er selvsagt ikke gratis. Tar du det aktive valget om å begå trygdesvindel for å beholde tillegg eller goder? Har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Nå har den Norske regjering gjeninnført seteavgiften, dog til en lavere rate enn tidligere. 80 kroner. Jeg ser det er stort engasjement ute på den store verdensveven om dette, folk er i harnisk over at lavprisselskaper etterfakturerer de 80 kronene, og nå ble det plutselig alt for dyrt til å dra på «hytta» i Syden 6 ganger årlig.  Dersom 80 kroner i økt billettpris er det som velter tua di, har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Norsk mat er importvare og koster en del i utlandet. I Spania, og mange andre land, er det mulig å kjøpe brunost i enkelte butikker, sågar også Friele kaffe, men du okker og stønner over prisen.  Du vet at du kan ta det med i bagasjen fra Norge, men det går selvsagt ut over både vekt og plass i håndbagasjen din, for å kjøpe til innsjekket bagasje er for dyrt – og du får dermed ikke plass til et halvt års forbruk av brunost og kaffe. Da er du tilbake til å klage på prisen i den lokale dagligvarehandelen.  Om du ikke har råd til en pose Friele kaffe – har du da egentlig råd til å bo i Spania?

Dersom du lever såpass fra hånd til munn som du gir uttrykk for på sosiale medier, burde du kanskje omprioritere litt i livet ditt? Kanskje tenke over om du egentlig har råd til å bo i Spania?

Jeg bare spør…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s